About/Amdanaf

944764_10151528420931645_1648767629_nI was brought up valuing the creative use of visual art, words and performance – all of which are ingrained in our cultural traditions in Wales. Subsequently, my personal engagement and experiences of art and theatre, lead me to designing.

I graduated from Royal Welsh College of Music and Drama in 2016, with a BA in Performance Design.

I’m a practical, ‘hands on’ person, and I particularly enjoy getting under the skin of a text in partnership with a director to find a shared visual language. I rise to a challenge, and look forward to creating designs that realise that vision with passion and confidence.

Cefais fy magu mewn traddodiad sy’n gwerthfawrogi y cyfoeth o gelf, geiriau a pherfformio. Bu’r profiadau cynar yma yn hanfodol wrth i mi dyfu mewn profiad personol o gelf a theatr a chefais fy arwain tuag at ddylunio.

Fe raddiais i o Goleg Cerdd a Drama yn 2016, â BA mewn dynlunio ar gyfer Perfformio.

Rwyf yn berson ymarferol, ‘hands on’, sy’n mwynhau mynd o dan groen y testun, gan weithio gyda chyfarwyddwr i ddarganfod iaith weladwy gyffredin. Rwy’n ymateb i her, ac yn y dyfodol yn edrych ymlaen at greu cynlluniau sy’n cyflwyno’r weledigaeth hon gydag angerdd a hyder.