Llygoden Yr Eira / Snow Mouse

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo, yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light. Gyda chefnogaeth Cymdeithas y Ddrama Gymraeg Abertawe. // A Theatr Genedlaethol Cymru and Theatr Iolo production, based on the original production Snow Mouse by the egg and Travelling Light. With support from the Welsh Drama Society, Swansea.

Cyfarwyddwr / Director: Lee Lyford
Cyfarwyddwr Cyswllt / Associate Director (Awenau programme): Ffion Wyn Bowen
Cynllunydd Cyswllt* / Associate Designer*: Luned Gwawr Evans
*Cynllun set a gwisgoedd yn seiliedig ar gynllun gwreiddiol gan Edwina Bridgeman /
Set and costume design based on an original design by Edwina Bridgeman
Cyfarwyddwr Pypedau / Puppetry Director: Nikki Warwick
Cynllunydd Sain / Sound Designer: Alex Vann
Cynllunydd Goleuo* / Lighting Designer*: Angharad Evans *
Cynllunydd Goleuo Gwreiddiol / Original Lighting Designer: George Seal
Gwneuthurwr Pyped / Puppet Maker: Marc Parrett
📷 Kirsten McTernan

Model images of the presented final design, although adaptations were made in rehearsals to be more similar to the original design .

Original design:Edwina Bridgeman at The Egg and Travelling Light.

Back to my Portfolio