Milwr Yn Y Meddwl – Theatr Gen

Gan/by – Heiddwen Tomos
Cyfarwyddwr /Director – Jac Moore
Dylunydd Set a Gwisgoedd
Set and Costume Designer – Luned Gwawr Evans
Cynllunydd goleuo/ Lighting Designer – Ace McCarron
Cynllunydd Sain/ Sound Designer – Dyfan Jones

Dangoswyd yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Caerydd 2018 yng Nganolfan Y Mileniwm.

The show opened during The Welsh National Eisteddfod in Cardiff, 2018 at The Wales Millennium Centre

Production photos Andrew James.

BACK TO PORTFOLIO