Pryd Mae’r Haf

When Christmas Was Miles Away By Chloë Moss

Trosiad gan//Adaptation by Gwawr Loader

Cynhyrchiad Criw Brwd a Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â The Other Room a Theatr Soar// Production by Criw Brwd and Theatr Genedlaethol Cymru in collaboration with The Other Room and Theatr Soar.

Mae Luke a Christie yn ffrindiau gorau sy’n joio gwersylla, yfed cans a siarad am Julie Bridges. Ond gyda’u dyddiau ysgol yn dod i ben a haf hir o’u blaenau, a fydd Luke, Christie a Julie yn dewis llwybrau gwahanol? A yw tyfu’n hŷn yn golygu tyfu ar wahân?

Mewn trosiad newydd i’r Gymraeg wedi’i osod yng nghymoedd y de ym 1989, dyma ddrama dyner am gyfeillgarwch, gobeithion ac ofnau pobl ifanc ym mhob oes.

Luke and Christie are best mates who like to go camping, drink lager and talk about Julie Bridges. But when they leave school and a long summer lies ahead, will Luke, Christie and Julie go their separate ways? Does growing up mean growing apart?

In a new Welsh-language translation set in the south Wales valleys in 1989, this is a touching play about friendship and the hopes and fears of young people.

Cyfarwyddwr/Director: Sion Pritchard
Cynllunydd Set a Gwisgoedd/Set and Costume Designer: Luned Gwawr Evans
Cynllunydd Goleuo/Lighting Designer: Elanor Higgins
Cynllunydd Sain a Chyfansoddwr/Sound Designer and Composer: Tic Ashfield
Cyfarwyddwr Cynorthwyol/Assistant Director: Elin Phillips (aelod o Gynllun Awenau, a gefnogir gan Gronfa Goffa Elinor Wyn Roberts a Chronfa Goffa Graham Laker)
Cyfarwyddwr Corfforol/Movement Director: Eddie Ladd

Cast:
Aron Cynan – Luke, Ella Peel – Julie, Cellan Wyn – Christie

 

Production Photos: Jorge Lizalde

Back to my portfolio