Rhith Gân

Rhith Gân – Theatr Genedlaethol Cymru – Cwt Drama, Eisteddfod Genedlaethol Cymru,
Y Fenni, 2016.
Rhith Gân – Welsh Language National Theatre, The National Eisteddfod of Wales, Abergavenny, 2016.

Ysgrifennwyd gan Wyn Mason, ennillydd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Maldwyn a’r Gororau 2015.
Written by Wyn Mason, winner of the Drama Prize at Eisteddfod in Montgomeryshire, 2015.

Cyfarwyddwr/ Director – Sara Lloyd
Cynllunydd Set a Gwisg/ Set and Costume designer – Luned Gwawr Evans
Cyfarwyddwr Cerdd/ Musical Director – Gareth Bonello
Cynllunydd Sain/ Sound Designer – Gareth Brierley
Cynllunydd Goleuo/ Lighting Designer – Ceri James

Golygiad Lowri Cooke

“We were drawn into the sanctuary of the story by the excellent set designed by Luned Gwawr Evans – a feat in itself in the confines of the Cwt Drama y Maes (Festival Drama Shed) – which put the emphasis on the ‘mini’ in ‘minimalist’: subtle touches thread the piece together throughout, a background screen which display peaceful images including a reflective pool of rippling hues. Add to this a ‘full moon’, a woollen blanket thrown over a simple sofa, pine trees; Marie Kondo, the mistress of the art of KonMari tidiness would be very satisfied!”

“Fe’n denir ni  fewn i seintwar y stori gan set ardderchog Luned Gwawr Evans; camp ynddo’i hun yng Nghwt Drama y Maes, sy’n pwysleisio’r ‘mini’ ym ‘minimalistaidd’. Cyffyrddiadau cynnil a geir, sy’n asio â’r darn, gan gynnwys sgrîn gefndirol, sy’n taflunio delweddau heddychlon – pwll adlewyrchol, o liwiau amrywiol, yn eu plith. Ategwch at hynny ‘lleuad lawn’, blanced wlân, coed pîn, a soffa syml; byddai meistres y ddysgeidiaeth tacluso KonMari,  Marie Kondo, wrth ei bodd.” Lowri Haf Cooke

Beti George – BBC Radio Cymru Tocyn Wythnos  (Munud 48 ymlaen)
Rhaid canmol y set, mae’n syml ond mor effeithiol.’ Nia Caron
‘I must praise the set, it’s simple but so effective.’

Wales Arts Review
‘the minimalistic set is easily changed from a living room into the woods. The addition of sounds and songs from Bonello not only creates a specific atmosphere, but it also facilitates the swift scene changes without feeling clumsy or pronounced.’

Video – Cyfweliad a’r broses dylunio

Lluniau – Betsan Evans, Celf Calon – http://www.celfcalon.co.uk

http://theatr.cymru/portfolio/pentref-drama/

BACK TO PORTFOLIO