STORI YDY STORI – ABC

Academi Berfformio Caerdydd
Stori a sgript/ Story and Script – Anwen Carlisle & Elin Llwyd
Cyfarwyddwyr/ Directors – Elin Llwyd & Huw Foulkes
Dylunydd Set a gwisgoedd/Set and costume designer – Luned Gwawr Evans
Cyfansoddwr a thraciau/Composer and tracks – Dyfan Jones
Coreograffydd/ Choreographer – Elan Isaac
Sain/ Sound – Elis Griffiths
Goleuo/ Lighting – Alastair Reid & Llyr Evans

Gwneuthuriad Set/ Set Construction – Damian Barry & Glyn Jones
Dylunydd Poster/ Poster Design – Rhys Aneurin

Performiwyd/Performed  – Theatr Ysgol Stanwell Theatre, Penarth.

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK TO PORTFOLIO