Tu Fewn Tu Fas – Arad Goch

Cyfarwyddwr/ Director: Jeremy Turner
Cynllynydd Set a Gwisgoedd/Set and Costume designer: Luned Gwawr Evans
Cyfarwyddwr Symud/ Movement Director: Anna Ap Robert
Dirprwy rheolwr Llwyfan/Deputy Stage Manager: Carwyn Williams

Drama newydd Arad Goch sy’n trafod Profiadau Niweidiol Plentyndod (ACE’s)
Mae’r Ddrama yn ymdrin a phroblemau mae plant yn dioddef tu nôl i bedwar wal ei cartrefi, yn yr ysgol ac yn eu bywydau o ddydd i ddydd a sut i gyfleu y teimladau hynny drwy ddawns.
This new production by Arad Goch deals with some of the abuse and suffering that children experience at home, at school or during their day to day lives and how to express those feelings through the medium of dance.

Cerddoriaeth: Kizzy Crawford – Enfys Yn Y Glaw

Back to my portfolio