X

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru gyda chefnogaeth Ystâd Lenyddol Gwenlyn Parry a Chronfa Goffa Hugh Griffith

Cyfarwyddwr/Director: Ffion Dafis
Gan/By: Rhydian Gwyn Lewis
Cynllunydd Set a Gwisgoedd: Luned Gwawr Evans
Cyfansoddwr a Chynllunydd Sain/Composer and Sound designer: Dyfan Jones
Cynllunydd Goleuo/Lighting designer and Production Manager: Ceri James

Cast: Saran Morgan, Garmon Rhys, Manon Wilkinson, Tomos Wyn
Cyfarwyddwr Cynorthwyol: Gethin Roberts (aelod o gynllun Awenau, a gefnogir gan Gronfa Goffa Elinor Wyn Roberts a Chronfa Goffa Graham Laker)

Production Shots  – FfotoNant

Back to my Portfolio